26 60 Đây là con số niệm công ,có thể chữa bệnh từ xa

26 60 Đây là con số niệm công ,có thể chữa bệnh từ xa

 

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận