Bài giảng

Sáu Vùng Phản Chiếu Hệ Bạch Huyết

Sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết Sách Thực hành Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - Phần 03 Diện Chẩn - Điều khiển Liệu pháp được xem là một phương pháp điều trị mở, nghĩa là nó có rất nhiều kỹ thuật, thủ pháp khác nhau để ứng dụng cho một hay nhiều bệnh chứng. Ngoài những phác đồ riêng cho từng bệnh, Diện Chẩn còn có những thủ pháp hỗ trợ có thể điều trị cho nhiều bệnh chứng khác nhau: 1/ ...

Xem thêm

Đăng ngày .

Bài giảng thử

Đây là nội dung bài giảng môn Diện chẩn Bùi Quốc Châu` Làm ngưng chảy máu: ấn 15-, 61-..

Xem thêm

Đăng ngày .