Bài giảng thử

Đây là nội dung bài giảng môn Diện chẩn Bùi Quốc Châu`

Làm ngưng chảy máu: ấn 15-, 61-..

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận