Blog spot

NỘI DUNG SINH HOẠTCLB DC THANH BÌNH - 10/3/2018

+ Chủ đề nóng hổi: - Thày Đồng Xuân Toán (người đầu tiên đưa môn Diện chẩn ra Bắc) chia sẻ về chữa cổ vai gáy và đau tay. - Kì Nam chia sẻ chữa chứng tiểu đêm cho người cao tuổi bằng DC (dùng huyệt và không dùng huyệt). + Địa điểm, thời gian: ...

Xem thêm

Đăng ngày .