Chữa bệnh trước khi phát

Chữa bệnh trước khi phát

Bệnh chưa phát làm sao biết mà chữa. Chuyện như đùa.

Vậy mà Diện chẩn làm được. Xem thì biết. Biết rồi lại bảo là dễ quá !!!

tham khảo thêm tại đường link: http://minhthanhdc.blogspot.com/2013/09/chua-benh-truoc-khi-phat.html

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận