Đã khai giảng lớp DC - 11/2016

Buổi khai giảng lớp học của Minh Thanh diễn ra tốt đẹp . cac bac tuy lớn tuổi nhưng vẫn tiếp thu bài rat tốt va vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ cho Minh Thanh. Cảm ơn cac bác nhiều 27/11/2016

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận