Đã khai giảng lớp DC – 11/2016

Buổi khai giảng lớp học của Minh Thanh diễn ra tốt đẹp . cac bac tuy lớn tuổi nhưng vẫn tiếp thu bài rat tốt va vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ cho Minh Thanh. Cảm ơn cac bác nhiều 27/11/2016

 

© 2019 . Thiết kế Website bởi dienchanvietnam.net.
LH: 0984561406
LH: 0984561406