Hát cùng Thầy Châu

Thứ Ba, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Hát cùng Thầy Châu

Minh Thanh và các môn sinh DC hát cùng Thầy Châu nhân chuyến ra Băc cuối tháng 6/2014

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận