Học viên niệm công chữa mắt

Minh Thanh hướng dẫn học viên niệm công chữa mắt kết quả tuyệt quá . Thật vi diệu phải ko các bạn....

https://www.facebook.com/mthanhdc/videos/1948794708681108/

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận