Khí công

Âm dương khí công -04- Cơ sở của phương pháp Âm dương khí công

Âm dương khí công -04- Cơ sở của phương pháp Âm dương khí công Một cách tóm lược, phương pháp ADKC chủ yếu dựa vào các nguyên tắc sau: 1/ Nguyên tắc về Ý – Khí Huyệt / Ý – Khí lực - Ý là chủ của khí – Ý dẫn Khí – Ý đến đâu Khí đến đó. - Khí là chủ của Huyết – Khí dẫn...

Xem thêm

Đăng ngày .