Kinh nghiệm

CHỮA HÓC VỎ TÔM bằng DIỆN CHẨN

Bi giờ tuần làm việc có 5 ngày. Thứ Sáu là ngày cuối tuần. Chiều thứ Sáu cả hội rủ nhau ra nhà hàng giải stres. Tôm nỏn, chơi cả con, không bóc vỏ. Ngon thật. Một lúc sau có tiếng khạc ọe liên hồi. Một bạn trẻ bị hóc vỏ tôm. Xử lý bằng mọi cách truyền thống, không khỏi. Có lẽ phải đến bệnh viện gắp ra thôi. À còn một cách. Thử xem. Bạn trẻ đến Kì Nam. - Nó mắc ở chỗ nào ?. ...

Xem thêm

Đăng ngày .

Hát cùng Thầy Châu

Thứ Ba, ngày 01 tháng 7 năm 2014 Hát cùng Thầy Châu Minh Thanh và các môn sinh DC hát cùng Thầy Châu nhân chuyến ra Băc cuối tháng 6/2014

Xem thêm

Đăng ngày .

Xác định Âm hư, Dương hư bằng cây lăn

Xác định Âm hư, Dương hư bằng cây lăn Thật khó cho những ai mới làm Diện Chẩn mà không am hiểu Đông Y khi cần phải xác định bệnh nhân thuộc Âm hư hay Dương hư để định hướng điều trị. Minh Thanh có một cách thật đơn giản để xác định Âm hư hay Dương hư bằng cách dùng các dụng cụ có sẵn của Thầy Châu. Xin xem clip dưới đây thì rõ. Dễ quá ha !! ...

Xem thêm

Đăng ngày .