Kinh nghiệm chữa mắt của Bác Kỳ

Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Kinh nghiệm chữa mắt của Bác Kỳ


Ông Nguyễn Đăng Kỳ. 

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận