Minh Thanh giao lưu với Đoàn DC Pháp: Chữa cứng quai hàm bằng Vô chiêu và Nhất dương chỉ

 
Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu và số 0 tượng trưng cho sự kết thúc, ở con người số 0 là âm hộ ,số 1 là dương vật ,âm dương kết hợp cho ta trái ngọt hoa thơm, tức vạn vật hình thành, vì thế nó rất mạnh. Trong điện báo nó là vạch đứt, vạch liền ( chấm,gạch)
Theo đạo học phương đông, số 0 tương trưng cho vô cực và số 1 tượng trưng cho thái cực.
Vô cực sinh ra thái cực, thái cực sinh ra lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh ra tứ tượng, bát quái từ đó vạn vật mới hình thành. Vì vậy số 0 và số 1 là hai con số vĩ đại, căn cứ vào đây thầy Bùi Quốc Châu mới phát minh tiếp VÔ CHIÊU tức là không cần phác đồ và bộ huyệt mà khỏi bệnh.
© 2020 Diện Chẩn Minh Thanh. Thiết kế Website bởi dienchanvietnam.net.
LH: 0984561406
LH: 0984561406