Minh Thanh chữa cho học viên đau ngón út co quắp

Thày Bùi Minh Tâm dạy Minh Thanh dùng máy kt2 .

MT chữa cho học viên đau ngón út co quắp

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận