Minh Thanh truyền bá phương pháp Diện Chẩn của nhà phát minh GS. TSKH Bùi Quốc Châu tới Hội ĐY Gia Lâm (25/03/2019)

Minh Thanh truyền bá phương pháp Diện Chẩn của nhà phát minh GS. TSKH Bùi Quốc Châu tới Hội ĐY Gia lâm, tại Đình thờ Cụ tổ thuốc nam. Sau khi được Minh Thanh hướng dẫn và được chữa trải nghiệm, 100% các cô, bác, anh chị em đăng kí xin học Diện Chẩn.

Mọi người gửi lời cảm ơn tới nhà phát minh Bùi Quốc Châu đã cho ra đời phương pháp, rất độc đáo, để người dân thừa hưởng sự nhiệm màu của Diện Chẩn ĐKLP

© 2020 . Thiết kế Website bởi dienchanvietnam.net.
LH: 0984561406
LH: 0984561406