Mới học MT buổi đầu tiên, Bạn Hội đã chữa bí tiểu thật tuyệt...

Xem chi tiết tại Tường của MT

 

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận