Vài hình ảnh về chuyến hành hương về phương Nam - nơi phát sinh môn Diện Chẩn

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Thanh lúc .

Bình luận

Để lại bình luận