Video

CHỦ TỊCH HỘI ĐY CĂN DẶN ĐÔI LỜI VÀ TẶNG QUÀ CHO HỘI DCBQC

TTNDTSBACSI NGUYỄN HỒNG SIÊM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐY VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỘI ĐY THÀNH PHỐ HÀ NỘI,CÓ ĐÔI LỜI CĂN DẶN VÀ TẶNG QUÀ CHO HỘI DCBQC HÀ NỘI...

Xem thêm

Đăng ngày .

DIỆN CHẨN THẬT HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI TÀN TẬT [0984561406]

Biết DC thật hạnh phúc cho người tàn tật ...(LH 0984561406)

Xem thêm

Đăng ngày .